PCM’s, het ‘hart’ van het energiezuinige datacenter

Het gebruik van Phase Change Materials (‘faseovergangsmaterialen’) is een bekend en beproefd procédé. PCM’s smelten zodra de te behandelen luchttemperatuur boven de smelttemperatuur van het materiaal komt. Er wordt hierbij energie opgenomen uit de lucht. Bij dit proces wordt de lucht gekoeld. Dit gebeurt tijdens daguren. Tijdens de nacht stolt PCM doordat de te behandelen lucht onder de kristallisatietemperatuur zakt. De opgenomen energie wordt hierbij afgegeven aan de te behandelen lucht.

De luchtuittredetemperatuur zal nooit boven de gewenste datacentertemperatuur komen. Het geheel resulteert in een continue demping en vertraging van intredetemperatuur. Daardoor kan de temperatuur binnen bepaalde grenzen optimaal worden geconditioneerd. Door de redundante uitvoering is continuïteit gewaarborgd.
Schaalvergroting is eenvoudig mogelijk: door uitbreiding van de luchtbehandelingsapparatuur in het datacenter en een vergroting van de PCM-capaciteit.

Opstelling in een cold corridor
In de microdatacenters van Tizzon wordt ICT-apparatuur ondergebracht in serverracks. Deze serverracks worden met een cold corridor concept in het datacenter ingepast. Geconditioneerde lucht wordt via roosters in de koude gang gebracht. Al naar gelang de buitentemperatuur en de gewenste luchtcondities in het datacenter worden luchtstromen optimaal gemengd. De ventilatoren creëren de benodigde luchtcirculatie om stabiele inblaascondities voor de apparatuur te waarborgen, maar dan zo dat er een minimale luchthoeveelheid wordt verplaatst. Hiermee wordt gestreefd naar een optimaal energie verbruik van het datacenter met alle apparatuur.

Instelbare temperatuur in patchkasten
De temperaturen in het datacenter zijn selecteerbaar en instelbaar. Via een intelligent regelsysteem met gebruikmaking van verschillende sensoren voor druk, temperatuur en relatieve vochtigheid is het mogelijk een temperatuurregime van 21 tot 26 graden Celsius te handhaven, de ideale bedrijfstemperatuur voor de nieuwe generatie blade servers. Het verplaatsen van lucht is een effectieve manier van koelen.

Interesse of vragen?
Neem contact op of bel 0174 75 02 99